متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن ترانه علی اکبر جسمانی به نام زنده شدم مرده بُدم زنده شدم ، گریه بُدم خنده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاینده شدمدیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زَهره شیر است مرا زُهره تابنده شدم گفت که دیوانه نه اى، لایق این خانه نه اىرفتم و دیوانه شدم،سلسله بندنده شدمگفت […]