متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن آهنگ شبانه ۲ فرهاد مهراد یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو می بره کوچه به کوچه باغ انگوری ، باغ آلوچه دره به دره ، صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون پاشُ میذاره تو آب چشمه شونه می کنه موی پریشون یه […]


[ad_1] متن آهنگ خسته فرهاد مهراد خسته ام از همه خسته از دنیا آسمان بشنو از قلب من این صدا ای زندگی بیزار از تواَم بیزار از این عالم بیگانه ام با سیمای تو دیوانه ی دنیای تو درهم مشکن زنجیرِ مرا بهتر که شوم رسوا رفتم که دگر با دست شما پنهان شوم از […]


[ad_1] متن آهنگ مرد تنها فرهاد مهراد با صدای بی‌صدا مث یه کوه ، بلند مث یه خواب ، کوتاه یه مرد بود ، یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود ، یه مرد شب ، با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک […]


[ad_1] متن آهنگ آینه فرهاد مهراد می ‌بینم صورتمو تو آینه با لبی خسته می‌ پرسم از خودم این غریبه کیه از من چی می‌ خواد اون به من یا من به اون خیره شدم باورم نمیشه هر چی می بینم چشامو یه لحظه رو هم میذارم به خودم میگم که این صورتکه می‌تونم از […]


[ad_1] متن آهنگ آوار فرهاد مهراد تو هم با من نبودی مثل من با من و حتی مثل تن‌ با من تو هم با من نبودی آنکه می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می‌کردم این تو باید از سیل خیل خبر چینان جدا باشد تو هم با من نبودی تو هم با […]


[ad_1] متن آهنگ هفته خاکستری فرهاد مهراد شنبه روز بدی بود روز بی‌حوصلگی وقت خوبی که می‌شد غزلی تازه بگی ظهر یک‌شنبه‌ی من جدول نیمه‌ تموم همه خونه‌هاش سیاه روی خونه جغد شوم صفحه‌ی کهنه‌ی یادداشتای من گفت دوشنبه روز میلاد منه اما شعر تو می‌گه که چشم من تو نخ ابره که بارون بزنه […]


[ad_1] متن آهنگ گنجشکک اشی مشی فرهاد مهراد گنجشکک اشی مشی لب بوم ما مشین بارون میاد خیس میشی برف میاد گولّه میشی می افتی تو حوض نقاشی خیس میشی گولّه میشی می افتی تو حوض نقاشی کی می گیره ؟ فرّاش باشی کی می کُشه ؟ قصاب باشی کی می پزه؟ آشپزباشی کی میخوره […]


[ad_1] متن آهنگ جمعه فرهاد مهراد توی قاب خیس این پنجره‌ها عکسی از جمعه‌ی غمگین می‌بینم چه سیاهه به تنش رخت عزا تو چشاش ابرای سنگین می‌ بینم داره از ابر سیاه خون می‌چکه جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه نفس‌ام در نمیاد جمعه‌ها سر نمیاد کاش می‌بستم چشامو این ازم بر نمی‌آد داره از ابر […]


[ad_1] متن آهنگ خواب در بیداری فرهاد مهراد اینجا بر تخته سنگ پشت سرم نارنجزار رو در رو دریا مرا می خواند سرگردان نگاه می کنم می آیم می روم آنگاه در می یابم که همه چیز یکسان است و با این حال نیست آسمان روشن و آبی کنون ابر و ملال انگیز سپید پوشیده […]


[ad_1] متن آهنگ شبانه  فرهاد مهراد کوچه ها باریکن دکونا بسته ست خونه ها تاریکن طاقا شکسته ست از صدا افتاده تار و کمونچه مرده می برن کوچه به کوچه نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن حتی به شمع جون سپرده نمیرن شکل فانوسی ان که اگر خاموش شه واسه نفت نیست هنوز یه […]