متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] در خلاصه کتاب کشف توانمندی ها – نویسندگان: مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون – مترجم: عبدالرضا رضایی نژاد می خوانید که چطور می توان با حل مشکلات عدم کارایی کارکنان و عدم بهره وری سازمان مواجه شد. چطور می توان با کشف توانمندی های فردی، استعدادها را شناسایی و هر فرد را در جایگاه […]


[ad_1] بهره وری سازمانی به طور کلی و به بیان ساده یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها در چه شرایطی است؟ هر سازمان، کمپانی و شرکت یا سازمان درحال توسعه برای حفظ بقای خود نیازمند افزایش بهره وری سازمانی است تا بتواند از هزینه های سازمانی خود کم کند. در این […]