متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن آهنگ هم قطار گروه پالت با من بیا تا بهار بعد از پاییز غم بار خورشید میتابد دوباره فردا می آورد به بار با من بمون تا سحر امشب و شب هایی دگر که هر سوسوی ستاره از صبح می آورد خبر ای چشم هایت صبح بهاران ای لبخندت تصویر باران بیا ای […]


[ad_1] متن آهنگ نگاه کن گروه پالت نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب میشود چگونه سایه ی سیاهِ سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستی ام خراب میشود شراره ای مرا به کام می کشد مرا به اوج میبرد مرا به دام میکشد نگاه کن تمام آسمانِ […]


[ad_1] متن آهنگ هزار تا قصه گروه پالت دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سر ز خاکستر برآورد ز هر خون دلی سروی قد افراشت به هر سروی تَذَروی نغمه برداشت که خورشید از شب سرد چو آتش سَر برون کرد که از خون دل ما تذروی نغمه سر کرد صدای خون […]


[ad_1] متن آهنگ درس علوم گروه پالت از درس علوم جمله بگریزی بِه و اندر سرِ زلفِ دلبر آویزی به ز آن پیش که روزگار خونت ریزد تو خونِ قنینه در قدح ریزی به از درسِ علوم جمله بگریزی بِه و اندر سرِ زلفِ دلبر آویزی به ز آن پیش که روزگار خونت ریزد تو […]


[ad_1] متن آهنگ از سرزمین های شرقی گروه پالت تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد من از دست تو در عالم نهم روی ولیکن چون تو در عالم نباشد تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد من از دست تو […]


[ad_1] متن آهنگ خسرو و شیرین گروه پالت آتشی در سینه دارم جاودانی عمر من مرگی است نامش زندگانی رحمتی کن کز غمت جان می سپارم بیش از این من طاقت هجران ندارم کی نهی بر سرم پای ای پری از وفاداری اشک من شد تمام بس در غمت کرده ام زاری گرچه ناز دلبران […]


[ad_1] متن آهنگ مقدمه خسرو و شیرین گروه پالت کنار چشمه ای بودیم در خواب تو با جامی ربودی ماه از آب چو نوشیدیم از آن جام گوارا تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب اگر یک شب تو برگردی دوباره به گیسویت می افشونم ستاره نمیدونی مگر ای نازنینم دلُم هر روز و شب مهر […]


[ad_1] متن آهنگ والس شماره یک گروه پالت منو بشنو از دور دلم میخواهدت هر روز با آواز دلم میخواندت می ‌گویمت به باد باد مینالدت میریزمت به ابر ابر میباردت میشینمت به مبل مینوشمت چو چای میشینمت به مبل مینوشمت چو چای چای‌ های سبز سبزهای دور دورهای سخت آی عشق آی عشق چهره‌ […]


[ad_1] متن آهنگ باز باران گروه پالت ئاگر که تیه دلی من خه و ناکه وه چاوی من ئاگر که تیه دلی من خه و ناکه وه چاوی من چما تو ژ من دور که تی بی ژه رو نیه چاوی من چما تو ژ من دور که تی بی ژه رو نیه چاوی من […]


[ad_1] متن آهنگ یادگار دوست گروه پالت من درد تو را ز دست آسان ندهم دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهم تا با غم عشق تو مرا کار افتاد بیچاره دلم بیچاره دلم در غم بسیار افتاد بسیار فتاده بود […]