متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن آهنگ جدید چارتار صدایم بزن MusicTexts – New Music Chaartaar Sedayam Bezan متن آهنگ چارتار بنام صدایم بزن که شاید زمستانِ من سرآید مرا زنده کن به تابیدنی متن آهنگ جدید چارتار صدایم بزن هم عاقبته مردم کاشانه به دوشم من گامو گذر را به رسیدن نفروشممن صورته ماتی که به آیینه نیاید […]


[ad_1] متن آهنگ چارتار آدینه Text Music Chaartaar Adineh آهنگ جدید چارتار آدینه بنام من به خوابی که آدینه دیدم شاعری مرده در سینه دیدم متن آهنگ جدید چارتار آدینه میگدازد سینه ی من سینه ام آیینه ی من پس کجا جویم تو را من که شیدا شدنم محو پیدا شدنم عابری گم شده در […]


[ad_1] متن آهنگ بنویس چارتار شب برزن شب ما شب بی روزن شب ما شب تاریک و حریص بنویس از ما بنویس بنویس از رنج فتاده * بنویس از چشمی و شبنم خاطره ای بنویس از ما به سکوت و صدا تو که گفتن میدانی دشنه بر کمین و واژه نقطه چین و دردی دردم […]


[ad_1] متن آهنگ برف چارتار بر رخسار هر خورشیدی بی لبخندت ابری آمد بی تو در من سروی خم شد در چشمانم حصری آمد ای رویای بی تکرارم شعر تلخی در سر دارم یادت رد شد برگی افتاد از افرایی ایوان پر شد از تنهایی بادی خیزید و آرامید برفی آشفته می بارید دستان هوا […]


[ad_1] متن آهنگ قطار جاری شو سپردمت به جاده های رها به عمقِ باران به روح آینه ها ماییم و صراحتِ کهنه ی تازه شدن ببین به چشمت زوال خاطره را من و این بی زبانی به راهی بی نشانی فرضم کن ستاره ای بر بامِ ترانه گفتن فرضم کن جوانه ای بیزار از خزانِ […]


[ad_1] متن آهنگ در حسرت ماه سر بذار روی شونه هام تا بگم آروم از غصه هام تا بگم چی اومد به سرم رفت چرا نازنین دلبرم عیش و شراب و مستی کار ما بود عشق و خدا و هستی یار ما بود اما شد رنگ زمستون نوبهار ما بزم مهر و جنون در دل […]


[ad_1] متن آهنگ شبیه یک مرداب چه می بینی بگو با من چقدر راه مانده تا جاده به شیبِ شب سرازیرم عطش میزاید این باده بگو با من چه می بینی بگو با من، بگو با من چه می بینی، بگو با من دریغا از عشق در این شام شوم که کوچه می گرید ستاره […]


[ad_1] متن آهنگ خوشا به من خوشا به من که دستِ تو پرواز هدیه می کند خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند خوشا که قامتم رسد به میوه ی خیالِ تو رسیده ای نچینمت منم حریفِ کال تو منم حریف کال تو منم حریف کال تو منم حریف کال تو می […]


[ad_1] متن آهنگ حرفی بزن حرفی بزن تو ای درد آشنا حرفی بزن می شکنی چرا قلب مرا منی که عمری پا به پای تو دویده ام، آه منی که جز عشقت گلی دگر نچیده ام، آه ندارم بغضی از تقدیر از این دورانِ دور و دیر خدا می داند سپُرده ام هر چه هست […]


[ad_1] متن آهنگ عاشقانه تنهاست با تو رسیده ام به شبی ابدی آه ! تو کوچه کوچه مرا بلدی من به جز آبی نگاهت آسمانی نمی شناسم تا تو سرگرم روزگاری از نفس ، بی تو می هراسم رد شو از قاب لحظه هایم دیده شو! عاشقانه تنهاست رهسپارم به سویت اما جاده لبریز سوزِ […]