متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن آهنگ نان و دندان پرواز همای یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره […]


[ad_1] متن آهنگ غم مخورید پرواز همای اندوه مرا شراب پایان داده ست خونی به لبان مرده ام جان داده ست می معجزه ی خداست باور دارم می معجزه ی خداست باور دارم انگار که بر قلب من ایمان داده ست انگار که بر قلب من ایمان داده ست برخیز که بعد از این دگر […]


[ad_1] متن آهنگ تنها مرا رها کن پرواز همای رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن مائیم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد پس من چگونه گویم کاین درد را […]


[ad_1] متن آهنگ باز چه خورده ای بگو پرواز همای هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو با که حریف بوده ای […]


[ad_1] متن آهنگ دیوانه تر شدم پرواز همای گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود زآن دم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتاده ام به دام با یک خیال خام افتاده ام به دام از ره به […]


[ad_1] متن آهنگ باز هوایی شده ای پرواز همای باز هوایی شده ای یار من خواه نخواهی شده ای یار من باز مرا تا به کجا میکشی باز کجایی شده ای یار من وای به حال دل بیمار من حال پریشان شده و زار من کار من از کار گذشت ای صنم روز و شب […]


[ad_1] متن آهنگ بی کس پرواز همای بی کسم ای کس که چو من بی کسی بی کس و کاری که زدل واپسی بس که به دادم نرسیده کسی آمده ام تا تو به دادم رسی کس که به دادم نرسید هر خسی آمده ام تا تو به دادم رسی مردم دیوانه خسم خوانده اند […]


[ad_1] متن آهنگ آب طلب نکرده پرواز همای از باغ می برند چراغانی ات کنند تا کاج جشنهای زمستانی ات کند پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانی ات کنند ای گل گمان مبر به شب جشن می روی شاید بخواهند که مرده ای ارزانی ات کنند یوسف به […]


[ad_1] متن آهنگ زبان نگاه پرواز همای نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من و توست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست روزگاری شد و کس مَرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و توست گرچه […]


[ad_1] متن آهنگ دیوانه تری پرواز همای تو که سر مست و پریشانی و شوریده سری بکُن از کلبه ی ویرانه ی ما هم گذری بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری صنما زلف پریشان تو را شانه منم که شوم مست و پریشان در میخانه منم […]