متن آهنگ ،دانلود آهنگ،تکست آهنگ


متن آهنگ امشب کنار غزلهای من بخواب همایون شجریان سوزاندی‌ ام که دلم خام‌ تر شود وحشی شدی غزلم رام‌ تر شود آهو برای چه باید زمان صید کاری کند که خوش اندام‌ تر شود جز اینکه از سر جانش گذشته تا صیاد نابغه ناکام ‌تر شود سوزاندی‌ ام که دلم خام‌ تر شود وحشی […]