متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن آهنگ رعنا ناصر وحدتی رعنا گونه مو دِلیرُم رعنا اِشکُور باج هِگیروم رعنای مختارخانِک سرگالشم رعنای سالی صد من روغن کِشُم رعنای آی رو سیا رعنا جان برگرد بیا رعنا رعنای میشه رعنای سیاکیشمیشه رعنا رعنای میشه رعنای سیاکیشمیشه رعنا رعنا تی تومان گَله کشه رعنا تی غوصه آخر مَرَ کُشه رعنا دیل […]


[ad_1] متن آهنگ آها بوگو ناصر وحدتی می جون یاری دگوده بو قبای گالشی یار دوست داشتنی من لباس گالشی (محلی) پوشیده امره بیجار بوما بو زحمت بکشی به عنوان کارگر به شالیزار ما آمده بود و زحمت کشید می چرچرانه خیلی خوش به حالمه می چرچرانه خیلی خوش به حالمه امشو شیمی خونه ور […]