متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن آهنگ مرغ سحر محمدرضا شجریان مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زآه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ نغمه ی آزادی نوع بشر سرآ وز نفسی عرصه ی این خاک توده را پر شرر کن ظلم […]


[ad_1] متن آهنگ اشک مهتاب محمدرضا شجریان به من گفتی که دل دریا کن ای دوست همه دریا از آن ما کن ای دوست دلم دریا شد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای دوست کنار چشمه ای بودیم در خواب تو با جامی ربودی ماه از آب چو نوشیدیم از […]


[ad_1] متن آهنگ آسمان عشق محمدرضا شجریان چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب که از چنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب که از چنبربرون جستم ، برون جستم من امشب چنان چیزی ، چنان چیزی ‌که درخاطر نیاید […]


[ad_1] متن آهنگ بت چین محمدرضا شجریان ای مه من ، ای بت چین ، ای صنم لاله رخ و زهره جبین ، ای صنم تا به تو دادم دل و دین ای صنم بر همه ‌کس گشته یقین ای صنم من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم وز تو صبوری نتوانم دیگر بیا حبیبم […]


[ad_1] متن آهنگ یاد ایام محمدرضا شجریان یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم گرد آن شمع طرب میسوختم پروانه وار پای آن سرو روان اشک روانی داشتم آتشم بر جان ولی از شِکوه لب خاموش بود عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم درد بی عشقی زجانم […]


[ad_1] متن دعای ربنا استاد محمدرضا شجریان ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب بارالها ، دل های ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی ، و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشنده بی […]