متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن آهنگ برگ ریزان شهرام ناظری شاخ برگ آور شکست شاخ برگ آور شکست باد مرگ آور شده ست باد طاعون سیاه برگ ریزان را میان باغ آورده ست شاخ برگ آور شکست شاخ برگ آور شکست باد مرگ آور شده ست باد طاعون سیاه برگ ریزان را میان باغ آورده ست برگ های […]


[ad_1] متن آهنگ آتشی در نیستان شهرام ناظری یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد شعله تا سرگرم کار خویش شد هر نی ای شمع مزار خویش شد نی به آتش گفت : کاین آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم دعوی […]


[ad_1] متن آهنگ آن کیست شهرام ناظری آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی وآنگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند گفتم گره نگشوده ام زآن طره تا من بوده ام […]


[ad_1] متن آهنگ ارغوان شهرام ناظری بتی دارم که گرد گل زسنبل سایه بان دارد بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد زچشمت جان نشاید برد که از هر سو که می​بینم کمین از گوشه​ای کرده​ست و تیری در کمان دارد خدا را داد من بستان از او ای شحنه ‌ی مجلس که مِی با […]


[ad_1] متن آهنگ یار مرا شهرام ناظری یار مرا ، غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی ، غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی ، روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه‌ی مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی ، سور تویی دولت منصور تویی مرغ کُوه طور تویی خسته به منقار مرا […]


[ad_1] متن آهنگ سپیده شهرام ناظری هنگام سپیده دم خروس سحری  دانی که چرا همی کند نوحه گری یعنی که نمودند در آیینهٔ صبح  کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری  شاعر : خیام نیشابوری خواننده : شهرام ناظری http://dl.irmusic.in/files/mp3/Shahram_Nazeri-Sepideh-(SONG95.IR).mp3 [ad_2]


[ad_1] متن آهنگ پرنده شهرام ناظری پرنده بی پر و پرواز و نغمه ، خاموشی ست پرنده فاصله ی بال های پرواز است پرنده خواستن آسمان ، درونِ دل است پرنده خواستن آسمان ، درونِ دل است پرنده بی پر و پرواز و نغمه ، خاموشی ست پرنده فاصله ی بال های پرواز است پرنده […]