متن اداری – گواهی کسر از حقوق بانک

[ad_1]

نمونه گواهی کسر از حقوق بانک
بنام خدا

ریاست محترم بانک کشاوزی شعبه مرکزی
با سلام
احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای مرتضی ..ر به شناسنامه ۴۲۷ فرزند رجبعلی از کارپذیران این شرکت می باشند . بنا به اظهار خودشان آقای …قیصر فرزند ….درخواست وامی به مبلغ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال معادل چهار میلیون پانصد هزار تومان را از آن بانک نموده اند چون بانک خواهان ضامن شده است نامبرده به عنوان ضامن معرفی می شوند و شرکت تعهد می نماید مادامی که نامبرده با این شرکت همکاری می نمایند هر زمان که اقساط وام گیرنده به تعویق بیفتد طبق اعلام کتبی بانک از مطالبات ضامن کسر و به حساب آن بانک واریز نماید و قبل از تسویه حساب احتمالی نامبرده با این شرکت ، مراتب را کتباً به آن بانک اعلام نماید .
با تشکر شرکت ….

نمونه گواهی کسر از حقوق بانک
ریاست محترم بانک ملی شعبه مرکزی …
موضوع: گواهی کسر از حقوق
با سلام
احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای ابوالقاسم … به شماره شناسنامه… فرزند… از کارپذیران این شرکت می باشند . بنا به اظهار خودشان درخواست وامی به مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل دو میلیون تومان را از آن بانک نموده اند و شرکت تعهد می نماید مادامی که نامبرده با این شرکت همکاری می نماید هر زمان که اقساط وام گیرنده به تعویق بیفتد طبق اعلام کتبی بانک از مطالبات نامبرده کسر و به حساب آن بانک واریز نماید و قبل از تسویه حساب احتمالی نامبرده با این شرکت ، مراتب را کتباً به آن بانک اعلام نماید .

نمونه گواهی کسر از حقوق بانک

بنـام خـدا
ریاست محترم بانک مهر اقتصاد
موضـوع: گواهی اشتغال به کـار
با سلام
احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای علیرضا … فرزند ..ا به شماره شناسنامه صادره از تهران ازکارکنان قراردادی این شرکت با حقوق ومزایای ماهانه ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل نهصد هزار تومان – دراین شرکت میباشد.
این گواهی طبق موضوع فوق صادر وفاقد هرگونه ارزش وتعهد قانونی دیگری میباشد.
با تشـکر شرکت …

[ad_2]

مرجع : edrdownload

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *