متن آهنگ مهر دلبر ناصر عبداللهی + دانلود


[ad_1]

متن آهنگ مهر دلبر ناصر عبداللهی + دانلود

متن آهنگ مهر دلبر ناصر عبداللهی

کار عاقل نیست در دل مِهر دلبر داشتن
جان نگین مُهر مِهر شاخه بی بر داشتن
از پی سنگین دل نامهربانی روز و شب
بر رخ چون زر نثار گنج گوهر داشتن

چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل تو
بر تو زیبد شمع مجلس مِهر انور داشتن
یوسف مصری نشسته با تو اندر انجمن
زشت باشد چشم را در نقش آذر داشتن

احمد مرسل نشسته ، کی روا دارد خرد
دل اسیر سیرت بوجهل کافر داشتن
من سلامت خانه ی نوح نبی بنمایمت
تا توانی خویشتن را ایمن از شر داشتن

متن آهنگ مهر دلبر ناصر عبداللهی

تا سلیمان وار باشد حیدر اندر صدرمان
زشت باشد دیو را بر تارُک افسر داشتن
تا سلیمان وار باشد حیدر اندر صدرمان
زشت باشد دیو را بر تارُک افسر داشتن

کار عاقل نیست در دل مهر دلبر داشتن
جان نگین مُهر مِهر شاخه بی بر داشتن
از پی سنگین دل نامهربانی روز و شب
بر رخ چون زر نثار گنج گوهر داشتن

چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل تو
بر تو زیبد شمع مجلس مهر انور داشتن


ترانه سرا : سنایی غزنوی

خواننده : ناصر عبداللهی

http://www.irmp3.ir/download/s/eyJjdCI6IlJlcjJRM0EvcmtJOVpQQXpCWjA2MHc9PSIsIml2IjoiMmQzZGMxYWNkN2FlNWIwMWM4NTAwMmU0ZTFlY2MxMzQiLCJzIjoiN2U3ZjY5Nzk1ZDAxNDZhYiJ9.mp3
دانلود آهنگ

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *